Spring til produktinformation

Lotusblomsten – en selvbiografisk beretning om Jesu ungdom

ANDEN BOG i trilogien om Jesu barndom, ungdom og Hans sidste, fantastiske år.

En direkte fortsættelse og lige så utrolig interessant

"Solen stod højt på himlen, da vi bevægede os væk fra Nazareth - den by, der havde været Min barndoms legeplads og centrum for hele Min families liv i mange år." -

Sådan indledes denne storslåede fortsættelse af Jesus beretning om Sit liv efter, at vi tog afsked med Ham i "OLIVENTRÆET".

På vej mod Indien

Sammen med Job og Mirza er Han er på vej mod Indien på Sin første, store rejse, og Jesus fortæller igen med en varme og inderlighed, der berører læseren dybt. Med følsomhed, personligt nærvær og dybt rørende fortæller Han om Sine oplevelser og Sin modning til mand med alt, hvad det indebærer af forandring, både mentalt og fysisk.

Glæd dig til at få endnu mere at vide

"LOTUSBLOMSTEN" er en fantastisk fortsættelse af "OLIVENTRÆET", hvor vi får endnu mere at vide om alt det, vi ikke tidligere har fået fortalt om Jesus. Glæd dig.

Normal pris
279,00 kr
Pris per stk
 om 

Visioner om Buddha
Efter nogle år i Persien rejser Job og Mirza tilbage, og Jesus fortsætter alene mod Indien. Undervejs gør Han ophold i et kloster i Nordindien, hvor Han i øvrigt allerede er ventet. Sammen med Maya og Jai - en nonne og en munk fra klostret - drager Jesus videre mod Indien. De sætter kurs mod Buddhas fødested, og fra nu af transformeres Jesus for alvor ud af ungdommen. I stærke visioner om Sin tidligere inkarnation som Jahan - hvor Han gik sammen med Buddha - oplever Jesus, hvorledes denne og Hans nuværende inkarnation flettes sammen. I mange visioner oplever vi Buddhas og Jahans fælles liv helt indtil Buddhas sidste åndedræt. Vi erfarer Buddhas egen, fantastiske inkarnation, Hans lære samt Jesus' erfaring af forskellen mellem dem. Inden Han atter vender hjem mod Nazareth, bistår Han Maya med at danne den første Sangha for kvinder. Jesus er nu meget bevidst om Sit mål og Sine evner, og på hjemrejsen oplever vi de første af Hans store, fysiske mirakler.

Maria Magdalene, Atlantis og mange afklaringer
Undervejs oplever vi på tæt hold Hans visioner, bla. om Maria Magdalenes skæbne, deres tidligere, fælles inkarnation i Atlantis samt at deres livsbane atter krydses i denne inkarnation. Vi får mange visdomsord med på vejen, og mange begreber forklares forståeligt, enkelt og ligetil: bla. "NU'et", "Den frie vilje" og "Lidelse," "Sandhedens natur", "Smertens funktion og mening", "Troens væsen" o.m.a.

"LOTUSBLOMSTEN" er en fantastisk fortsættelse af "OLIVENTRÆET", hvor vi får endnu mere at vide om alt det, vi ikke tidligere har fået fortalt om Jesus. Glæd dig.

Forfatter: Winnie Maj Nydahl - 256 s.