Den moderne familiekalender

Med FamilyPlan® grundlæggeren af den ORIGINALE, moderne familiekalender samt Fortunas øvrige stærke familiekalendere styrer du let hele familiens aftaler.

Følg vores 5 anbefalinger i jeres dagligdag

Med et par enkle retningslinjer til brugen af FamilyPlan® kalenderne skaber du let overblik over familiens hverdag:

1. Sørg for let adgang til kalenderen

Lad den eventuelt hænge på køleskabslågen eller ligge fremme på køkkenbordet

2. Skriv en aftale/aktivitet ind på kalenderen straks den kendes

Ved straks at skrive aftaler ind i kalenderen får du en klar og overskuelig planlægning, undgår dobbeltbooking og minimerer risikoen for at glemme vigtige begivenheder. Ved at have en opdateret kalender kan du bedre prioritere og strukturere din og familiens tid, hvilket hjælper til at opnå en mere produktiv og organiseret hverdag.

3. Lad børnene være med!

Lad børnene sætte klistermærker på deres aftaler. Det giver ansvarsfølelse og 'ejerskab' over deres tid. Det hjælper dem med at udvikle organisatoriske færdigheder og styrker deres selvstændighed, hvilket kan gavne dem i deres skolegang.

4. Lad barnet skravere feltet til venstre for datoen hver morgen

Dette er et supertip! Det gør, at barnet altid kan se den aktuelle dag/dato – også uden at kende til hverken tal eller ugedage - og derved kan følge med i sin hverdag.

5. FamilyPlan skaber trivsel i familien

Inddrages børnene i planlægningen, ser de, at det rent faktisk kan være sjovt at planlægge, og de oplever, at de selv bidrager til, at familien trives. Og dét skaber glæde og trivsel for alle.

Om FamilyPlan

Vi skabte en helt ny familiekalender til danske familier

Med FamilyPlan® opfandt og grundlagde vi i år 2000 den moderne familiekalender, og fordi vi twistede udgivelsesåret fra det traditionelle kalenderår (jan-dec) til det mere familievenlige skoleår (juli-juli), skabte vi med et slag et helt nyt marked for kalendere til skole-start som hele branchen bla.

Vi støtter - 'Lad os kæmpe sammen'

Velgørenhed

Vi har et stærkt ønske om at hjælpe og støtte, hvor vi kan være med til at gøre en forskel, og i det omfang vi kan.

Derfor støtter vi med stor glæde BørneCancerFonden og alle JulemærkeHjemmene i Danmark. Vi støtter også aktivt den nye kampagne 'Let Røven - til kamp mod prostatakræft'.

Siden 2014 og indtil 2023 har vi indsamlet mere end 1,7 mio. kroner til Kræftens Bekæmpelses kampagne 'STØT Brysterne'❤️

Vi tager hensyn til miljøet

Hensyn til miljøet bliver mere og mere vigtigt for os alle

For at leve op til de stigende og helt berettigede krav og forventninger har vi gennem flere år indarbejdet flest mulige miljøhensyn i produktion og arbejdsprocesser hos de underleverandører og producenter, der medvirker til fremstillingen af vore kalendere.

  • “Made in Denmark”

    Alle vores kalendere er produceret i Danmark. Det er bla. med til at holde danske arbejdspladser i gang indenfor fremstilling, produktion, transport, salg og markedsføring mm.

  • Svanemærket

    Alle vore væg- og bordkalendere er Svanemærkede, hvilket betyder, at de lever op til de særlige miljøkrav, som Svanemærket garanterer.

  • PVC- og f-thalatfri

    Plasten på vore ”FamilyPlan® TABLE” kalendere er både PVC-fri og f-thalat-fri. Især f-thalaterne er vigtige at undgå, da de er mistænkt for bla. at have en hormonforstyrrende effekt.